Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, tematsko glasilo Veter z vodnikom po GDPR za mikro, mala in srednja podjetja, ki bo izšlo v mesecu aprilu 2018 (po konferenci prejmete po pošti), pogostitev in napitke v odmorih ter kosilo.

Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS in za udeležence iz podjetij, ki pristopijo v članstvo v GZS-PTZ, znaša kotizacija 59 EUR + DDV na osebo.

Za udeležence iz podjetij, ki niso člani GZS oz. člani GZS z neplačano članarino, znaša kotizacija 119 EUR + DDV na osebo.

Ob prijavi več kot dveh oseb iz enega podjetja/organizacije je vsaka nadaljnja oseba (tretja, četrta..) pri plačilu kotizacije upravičena do 10% popusta.

Rok za prijavo: ponedeljek, 9. april 2018 do 12.00 ure

Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna najkasneje do ponedeljka, 9. aprila 2018, do 12. ure. V primeru, da prijavljeni udeleženci svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, niso upravičeni do povračila kotizacije oz. morajo plačati celotno kotizacijo. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje  dva dni pred izvedbo konference na poslovni račun GZS pri NLB št. 0292 4001 7841 495, sklic 00 2090-5193.


*
*
*
*
*
*
Varnostna koda: