Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Prijavnica na 8. MSP konferenco

Kotizacija: dogodek je brezplačen.

Rok za prijavo: četrtek, 15. april 2021, do 10. ure (formalni, uraden začetek dogodka)

Prijava je obvezna. Pomembna podatka sta tako vaš naslov (za pošiljanje gradiva po končani konferenci) kot tudi elektronski naslov, na katerega vam bomo nekaj dni pred dogodkom poslali opomnik za sodelovanje, dan pred dogodkom pa tudi povezavo za sodelovanje na konferenci. Če iz podjetja sodeluje več oseb, je potreben elektronski naslov vsakega od njih. 

NACIONALNI PARTNER DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA

PARTNERJI DOGODKA