Priznanje Pomladni veter 2019
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji

 

Na 6. MSP konferenci je g. Boštjan Gorjup, predsednik GZS, Slovenskemu podjetniškemu skladu, podelil priznanje Pomladni veter. V obrazložitvi Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter je g. Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič meroslovje d.o.o. izpostavil, da je bila izbira in odločitev med štirimi prejetimi predlogi težka. Po tehtnem premisleku je komisija nagrado dodelila Slovenskemu podjetniškemu skladu, za njihov prispevek k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji.  Nagrado je prevzela direktorica SPS, mag. Maja Tomanič Vidovič.

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana razvojno - finančna institucija za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji po vzoru najboljših svetovnih praks. Osnovno poslanstvo SPSa je zagotoviti ugodne finančne vire za zagonska, hitrorastoča, inovativna ter ostala mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako podjetjem nudi bogato vsebinsko podporo za mlada inovativna podjetja.  V letu 2019 pa je v okviru vsebinske podpore na novo uvedel  tudi nov program Spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) – t.i. vavčerje. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. 


(mag. Vida Kožar-direktorica Podjetniško trgovske zbornice; Boštjan Gorjup-predsednik GZS; mag. Maja Tomanič Vidovič-direktorica SPS; Marko Lotrič-član Komisije za podelitev priznanja in direktor  podjetja Lotrič meroslovje d.o.o.; Branko Lotrič-predsednik Upravnega odbora PTZ in direktor podjetja B&B d.o.o.)

 

 

Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanja Pomladni veter 2019


Partnerji dogodka