Programski odbor / Organising committee
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

PROGRAMSKI ODBOR 10. MEDNARODNE KONFERENCE MSP

ORGANISING COMMITTEE of 10th INTERNATIONAL SME CONFERENCE

UO PTZ potrjuje sestavo Programskega odbora 10. konference MSP, ki bo 22. marca 2023, na Brdu pri Kranju, v naslednji sestavi:

 1. Marko Prijon, vodja Programskega odbora
 2. mag. Vida Kožar, direktorica PTZ
 3. Andreja Sever, Služba za kadre, GZS
 4. Miha Drganec, Big Bang, direktor – prodaja
 5. Maja Zalokar, Višja strokovne šole, B&B, d.o.o., ravnateljica
 6. Matej Mušič, Taktika Aktiv, d.o.o., direktor
 7. Lidija Weis, B2 Višja strokovna šola, ravnateljica
 8. Bruno Komac, Krajcarca, d.o.o., direktor
 9. Jasmina Goleš Košir, vodja Službe za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, AJPES
 10. Roman Budna, Prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni produkti, NBANKA, d.d.
 11. Saša Podpeskar, Direktorica oddelka za marketing in odnosi z javnostmi, SID banka, d.d.
 12. Damjana Sever, BTL Marketing, d.o.o., direktorica
 13. Vida Petrovčič, Planetvida, d.o.o.

Moderatorka konference MSP bo ga. Vida Petrovčič. The event will be moderated by Vida Petrovčič.

 

Predsednik UO PTZ

mag. Brane Lotrič, l. r.

Ljubljana, 19. oktober 2022


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA