Zahvala
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Zahvala vsem, ki ste s svojim prispevkom podprli izvedbo 10. konference MSP

S skupnimi močmi smo ustvarili izjemen dogodek!

V sodelovanju s partnerji konference, z uglednimi predavatelji, gosti okrogle mize in prekaljenimi podjetniki in udeleženci hackathonov, smo obravnavali problematiko pomanjkanja kompetentnih kadrov, ki predstavlja velik izziv za številna podjetja.

Hvala za vsa razmišljanja in mnenja, ki ste jih delili in predstavljajo dragocen prispevek na poti do pomembnih uvidov povezanih z izzivi delodajalcev, ki se soočajo s pomanjkanjem kompetentnih kadrov.

Hvala vsem, da ste bili z nami. Se vidimo naslednje leto.


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA