Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

ČLANI PROGRAMSKEGA ODBORA ZA ORGANIZACIJO 2. KONFERENCE MSP 2015


1. ga. Vida Petrovčič, Planet Vida d.o.o., vodja PO
2. prof. dr. Mateja Drnovšek, vodja Katedre za podjetništvo, Ekonomska fakulteta v Ljubljani – nadomešča jo prof. dr. Boštjan Antončič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
3. prof. dr. Miroslav Rebernik, predstojnik Katedre za podjetništvo in ekonomiko podjetij, Ekonomska poslovna fakulteta, Maribor; Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, predstojnik
4. dr. Jaka Vadnjal, GEA College - Katedra za podjetništvo, dekan
5. mag. Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, direktorica
6. mag. Sabina Koleša, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, generalna direktorica, MGRT
7. g. Roman Budna, Sberbank, direktor področja Poslovanja s prebivalstvom
8. ga. Jasna Ravnikar, SID banka, Oddelek za podjetja
9. ga. Manuela Dabo, Bisnode d.o.o., direktorica prodaje
10. ga. Sever Damjana, BTL marketing d.o.o.
11. g. Marko Prijon, Conrad Electronic d.o.o.
12. g. Marko Podgoršek, B&B d.o.o.
13. mag. Vida Kožar, GZS PTZ, direktorica


Pripravila:
mag. Vida Kožar, direktorica PTZ

Ljubljana, 9. oktober 2014


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA