Memorandum MSP-2017
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Memorandum MSP 2017

Podjetniško trgovska zbornica vsako leto na svoji konferenci za MSP oblikuje predlog ukrepov, ki jih naslovi na Vlado z namenom, da se uvedejo spremembe in ukrepi za razbremenitev malih in srednjih podjetij. Z Memorandumom Vlado RS pozivamo, da sprejme učinkovite ukrepe, ki bodo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočili razvoj, konkurenčnost in realizacijo poslovnih idej.

V letošnji Memorandum smo združili predloge in pobude malih in srednjih podjetij, v katerem apeliramo na Vlado, da:

  • podpre prizadevanja za oživitev starih mestnih jeder z ponovno oživitvijo rokodelskih dejavnosti in deficitarnih storitvenih dejavnosti v starih mestnih jedrih,
  • zagotovi učinkovitejše razdeljevanje subvencij,
  • zagotovi ugodnejše financiranje za začetek poslovanja, 
  • zagotovi transparentnost inšpekcijskih postopkov in model "Pametni inšpektor" razširi tudi na področja ostalih inšpekcijskih služb,
  • uvede spremembe na davčnem področju za razbremenitev podjetnikov in lastne administracije,
  • zmanjša administrativna bremena, ki prekomerno bremenijo mala podjetja.

Predlogi so konstruktivni in usmerjeni v pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena, ki bi v državno blagajno prinesla več dajatev, enakomerneje obremenila podjetnike in jih razbremenila tam, kjer bremena niso sorazmerna z zasledovanimi cilji.

Memorandum MSP-2017 je sprejel Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice na svoji 8. redni seji dne 6. aprila 2017 v Gornji Radgoni.


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA