Memorandum MSP-2017
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Memorandum MSP 2017

Podjetniško trgovska zbornica vsako leto na svoji konferenci za MSP oblikuje predlog ukrepov, ki jih naslovi na Vlado z namenom, da se uvedejo spremembe in ukrepi za razbremenitev malih in srednjih podjetij. Z Memorandumom Vlado RS pozivamo, da sprejme učinkovite ukrepe, ki bodo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočili razvoj, konkurenčnost in realizacijo poslovnih idej.

V letošnji Memorandum smo združili predloge in pobude malih in srednjih podjetij, v katerem apeliramo na Vlado, da:

  • podpre prizadevanja za oživitev starih mestnih jeder z ponovno oživitvijo rokodelskih dejavnosti in deficitarnih storitvenih dejavnosti v starih mestnih jedrih,
  • zagotovi učinkovitejše razdeljevanje subvencij,
  • zagotovi ugodnejše financiranje za začetek poslovanja, 
  • zagotovi transparentnost inšpekcijskih postopkov in model "Pametni inšpektor" razširi tudi na področja ostalih inšpekcijskih služb,
  • uvede spremembe na davčnem področju za razbremenitev podjetnikov in lastne administracije,
  • zmanjša administrativna bremena, ki prekomerno bremenijo mala podjetja.

Predlogi so konstruktivni in usmerjeni v pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena, ki bi v državno blagajno prinesla več dajatev, enakomerneje obremenila podjetnike in jih razbremenila tam, kjer bremena niso sorazmerna z zasledovanimi cilji.

Memorandum MSP-2017 je sprejel Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice na svoji 8. redni seji dne 6. aprila 2017 v Gornji Radgoni.


Partnerji dogodka

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA IN PARTNER VIHARJENJA

PARTNERJI VIHARJENJA   
         

 

PARTNER MREŽENJA


         


PODPORNI PARTNERJI
 

     

   

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.