Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Prispevki:

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS UPRAVLJANJA MESTNIH SREDIŠČ