Memorandum MSP 2018
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Ljubljana, 16. april 2018


MEMORANDUM MSP 2018

Podjetniško trgovska zbornica kot največja interesna organizacija mikro, malih in srednjih podjetij v okviru GZS deluje z namenom in s cilji združevanja podjetniških in panožnih interesov malih trgovcev, malih in srednjih (MSP) proizvodnih in storitvenih podjetij in ostalih pravnih subjektov, ki predstavljajo del malega gospodarstva.

V Sloveniji imamo manj kot 330 velikih podjetij, preostalih preko 190.000 se uvršča med MSP, kar je 99,8 odstotkov vseh zaposlovalcev in plačnikov davščin v proračun. Vloga MSP je v deležih pri drugih podatkih sicer manjša, vendar še vedno izjemno pomembna. MSP zaposlujejo okrog 70 % oseb, ki delajo in ustvarijo podoben odstotek prihodka od prodaje ter dodane vrednosti v nacionalnem prostoru. MSP so socialni amortizer za zaposlovanje (spomnimo se spodbud za ustanavljanje s.p.-jev) in ekonomski amortizer v primeru krize.

Ne pozabimo: levji delež MSP so podjetja s poštenim, slovenskim lastništvom kapitala. Večina podjetij v Sloveniji (do 83 %) je po raziskavi Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (2015) družinsko vodenih podjetij in predvsem majhnih, z manj kot 50 zaposlenimi, odlikuje jih kakovost, poštenje in tradicija pri poslovanju.

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je organizirala 5. konferenco MSP, opozarja, da naj zakonodajalci tudi v primeru sprememb na področju varstva osebnih podatkov najprej pomislijo na majhne, saj so mikro, mala in srednja podjetja gonilo razvoja slovenskega gospodarstva.

Prenos določb Uredbe GDPR bo predstavljal izjemno veliko težavo za vse obdelovalce, še posebej MSP, saj vnaša nova pravila, ki so toliko bolj nejasna zaradi dejstva, da smo še vedno brez uradnega prevoda GDPR v slovenski jezik ter (zaenkrat) neobstoja novega prilagojenega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Zakon je eden izmed ključnih razlogov, zakaj se podjetja še niso v celoti prilagodila. Zakon je bil namreč načrtovan za sprejem že v lanskem letu, kar bi podjetjem teoretično dalo dovolj časa za prilagoditev Uredbi GDPR in pravilom, ki bi jih prinesel nov zakon, vendar do danes do sprejema še ni prišlo. To predstavlja tako poslovna kot pravna tveganja za gospodarstvo. Zakon tako predstavlja stabilnost in hkrati daje tudi večjo predvidljivost. Bo pa tako velika sprememba potrebovala kar precej časa, da bo oblikovana tudi poslovna praksa in posledično praksa Informacijskega pooblaščenca.

Sprejem zakona v tem mandatu in tem sklicu DR RS je nujen. Zaradi trenutne politične situacije sicer obstaja dodatno tveganje, da predlog zakona v Državnem zboru RS ne bo obravnavan, zato smo in še vedno apeliramo, da se predlog sprejme, saj vsebuje določbe, ki so nujne, da se v Sloveniji lahko izvaja GDPR, s poudarkom na letu 2018.

Po razpravi na 5. MSP konferenci so udeleženci konference podprli naslednji predlog in sklep glede nujne uvedbe ZVOP-2:

» Slovensko gospodarstvo nujno potrebuje Zakon o varstvu osebnih podatkov-2, ki bo prilagojen Evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov. Kot je znano, ta Uredba začne veljati 25. maja, iz razprave na 5. konferenci MSP pa je bilo razvidno, da imajo mikro, mala in srednja podjetja na to temo še vedno več vprašanj kot odgovorov.«


Predsednik UO PTZ
mag. Brane Lotrič


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA