Zahvala
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Zahvala vsem, ki ste s svojim prispevkom podprli izvedbo 5. konference MSP

S skupnimi močmi smo ustvarili izjemen dogodek in vzdušje na 5. konferenci MSP. Predstavnikom slovenskih podjetnikov smo predstavili novosti, ki jih prinaša nova Uredba o varstvu osebnih podatkov. Številna vprašanja podjetnikov, kažejo na premalo natančno ureditev področja. Odprta vprašanja bi moral vsebinsko opredeliti novi Zakon o varstvu osebnih podatkov 2. Ta bi moral dajati jasen pravni okvir podjetjem in nadzornim organom saj sta jasnost in razumljivost predpisov eden od temeljev pravne varnosti in s tem pravne države sploh.

Hvala vsem predavateljem, pokroviteljem in partnerjem!

KROVNI POKROVITELJ: 

ZLATI POKROVITELJ:


BRONASTI POKROVITELJ: 

                                                                  

PODPORNI POKROVITELJ:

                                                                     

Izdajo vodnika z obveznostmi podjetja, ki jih določa GDPR so finančno in strokovno podprli:

           


Partnerji dogodka