Zahvala
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Zahvala vsem, ki ste s svojim prispevkom podprli izvedbo 5. konference MSP

S skupnimi močmi smo ustvarili izjemen dogodek in vzdušje na 5. konferenci MSP. Predstavnikom slovenskih podjetnikov smo predstavili novosti, ki jih prinaša nova Uredba o varstvu osebnih podatkov. Številna vprašanja podjetnikov, kažejo na premalo natančno ureditev področja. Odprta vprašanja bi moral vsebinsko opredeliti novi Zakon o varstvu osebnih podatkov 2. Ta bi moral dajati jasen pravni okvir podjetjem in nadzornim organom saj sta jasnost in razumljivost predpisov eden od temeljev pravne varnosti in s tem pravne države sploh.

Hvala vsem predavateljem, pokroviteljem in partnerjem!

KROVNI POKROVITELJ: 

ZLATI POKROVITELJ:


BRONASTI POKROVITELJ: 

                                                                  

PODPORNI POKROVITELJ:

                                                                     

Izdajo vodnika z obveznostmi podjetja, ki jih določa GDPR so finančno in strokovno podprli:

           


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA