Predstavitev govornikov
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

V nadaljevanju vam predstavljamo govornike oz. predavatelje, ki bodo sodelovali na 6. MSP konferenci:

  Stefan Moritz, Managing Director of European Entrepreneurs CEA-PME
              

Stefan Moritz ima dolgoletne izkušnje pri projektih gospodarskega razvoja, ki jih financira EU, z mednarodnimi partnerskimi mrežami po vsej celini. Je izkušen vodja projekta za regionalni gospodarski razvoj, vodja evropske mreže, vodja delavnic in strateški svetovalec.            

mag. MOJCA   KUNŠEK, direktorica AJPES               

Mag. Mojca Kunšek je konec minulega leta prevzela že drugi mandat vodenja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Dolgoletne izkušnje v gospodarstvu prenaša tudi med aktivnosti AJPES, ki aktivno sodeluje z uporabniki tako v gospodarstvu kot v državni upravi. Uporabniki  digitalne dobe dnevno prejemajo množice informacij, pri čemer je predvsem pomembno, da so te informacije zanesljive, uradne, celovite, na enem mestu in v pravem trenutku.                                                                                                                                                                                         

   
                  

SAŠA KELEMAN, izvršni direktor SID banke d.d.

Saša Keleman od januarja 2019 v SID banki opravlja naloge izvršnega direktorja za področje poslovanja, v tem okviru pa pokriva poslovanje z bankami, poslovanje s podjetji, projektno financiranje in zakladništvo. Predhodnici SID banke, takratni Slovenski izvozni družbi, se je pridružil takoj po končanem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2002. Do januarja 2019 je opravljal različne strokovne in vodilne funkcije s področja poslovanja s strankami, razvoja produktov in namenskega zadolževanja, se izpopolnjeval in vodil številne projekte, nazadnje vzpostavitve Sklada skladov v okviru sredstev Evropske kohezijske politike.                 

   
 

 AJDA MARIČ,  samostojna podjetnica, Ajda Marič s.p.

Ajda Marič že več let deluje kot freelancerka s področja storitvenega oblikovanja in optimizacije uporabniške izkušnje s pomočjo Design Thinkinga. Vodila ali sodelovala je pri več projektih, tako za startup podjetja kot podjetja z več 100 zaposlenimi.  Uporablja različne kvantitativne (npr. anketiranje) in kvalitativne metode (poglobljeni intervjuji, opazovanje, netblografija). Na leto se udeleži vsaj 20 različnih izobraževanj in izpopolnjevanj s področja Design Thinkinga in sorodnih področij doma in v tujini, med drugim tudi na Hasso Plattner Institute of Design (d.school) v Berlinu. V prostem času končuje doktorat iz bioznanosti na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

V okviru konference bo vodila izkustveno delavnico po modelu Design Thinking.

   

 

 GREGOR ŽUPANC, direktor Solidum Capital d.o.o.

Gregor Županc je soustanovitelj in direktor družbe Solidum Capital, ki se ukvarja z upravljanjem portfeljev kriptovalut. Je podjetnik z 18-letnimi izkušnjami v finančni industriji. V zadnjih letih je aktiven predvsem na področju alternativnih naložbenih razredov, kjer kot posrednik sodeluje z regionalnimi pokojninskimi skladi in zavarovalnicami. 

 

Je tudi aktiven član kriptoskupnosti: član Blockchain Alliance Europe in koordinator fintech delovne skupine v okviru Blockchain Think Tank Slovenia.

 

 mag. BRIGITA PIRC, direktorica BNI Adria d.o.o.

Mag. Brigita Pirc je skupaj z možem Jernejem soustanoviteljica BNI-ja za področje Adria regije, organizacije za poslovno in podjetniško mreženje. Ima veliko praktičnega znanja s področja poslovnega mreženja, poleg tega pa ji je blizu tudi akademski – znanstveni del te discipline, saj je znanstveni magisterij opravila ravno s tega področja. Preden je njena poklicna pot zašla v vode poslovnega mreženja, je delovala kot menedžerka in je veliko delala tudi v tujini.

Njena 20 letna poslovna pot je ves čas tesno povezana s sodelovanjem in povezovanjem z drugimi ljudmi, področje medsebojnih odnosov in psihologija za njimi, pa jo ravno zato privlačita že vrsto let. Iz radovednosti in želje po poglobljenem znanju s tega področja, je pred leti vpisala specialistični študij psihoterapije in trenutno dela kot psihoterapevtka v ambulanti Sigmund Freud Univerze v Ljubljani ter v svojem zasebnem svetovalnem centru.

Predavanje v okviru konference bo namenjeno predstavitvi in prakticiranju osnovnih zakonitosti dobičkonosnega poslovnega mreženja.

   
 

 mag. ANDREJ TOMŠIČ,  namestnik informacijske pooblaščenke

Mag. Andrej Tomšič je namestnik informacijske pooblaščenke, kjer vodi sektor za preventivo, skladnost in informacijske tehnologije.

Na delavnici bo na jasen in razumljiv način predstavil obveznosti, ki jih imajo podjetja glede varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter orodja, gradiva in pripomočke, ki jih lahko pri tem uporabijo.

Predavanje bo izvedeno v okviru projekta RAPID.SI, ki ga sofinancira Evropska unija in je namenjen ozaveščanju malih podjetij in splošne javnosti o novih pravilih glede varstva osebnih podatkov.

 

   
 

 TANJA BIVIC PLANKAR, predsednica združenja Blockchain Alliance Europe

Tanja Bivic Plankar je nekdanja televizijka z 12 let izkušenj na področju televizijskega sporočanja in javnega nastopanja. Zadnjih nekaj let je aktivna članica regionalne kripto skupnosti in je sodelovala v številnih medijskih kampanjah povezanih z blockhain tehnologijo. Od marca 2018 je tudi predsednica združenja Blockchain Alliance Europe, ki je bilo ustanovljeno z namenom medsebojne pomoči na področju poslovnega razvoja, mreženja in sodelovanja ter skupnega nastopa na področju zagovarjanja interesov članov združenja.


Prizadeva si za osveščanje strokovne in laične javnosti o tehnologiji veriženja blokov, zato v ta namen organizira različne dogodke in izobraževanja ter sodeluje tudi z državnimi organi na področju relevantne zakonodaje.

        

   
 

 SIMONA GROBELNIK, vodja sektorja Razvojnih služb pri Slovenskem podjetniškem skladu

Simona Grobelnik je zaposlena na Slovenskem podjetniškem skladu od leta 2008 dalje.  V začetku je izvajala dela in naloge na delovnem mestu svetovalca za razvoj na področju evropske kohezijske politike v okviru projekta zaposlenih preko t.i. tehnične pomoči prejšnje finančne perspektive. Od septembra 2008 zaseda delovno mesto vodje, najprej službe, nato sektorja. Področje vodenja je v startu zajemalo splošne službe, načrtovanje, analitiko in razvoj, skladno s kasnejšimi spremembami pa sektor razvojnih služb vključuje predvsem strateško načrtovanje, analitiko, kontroling, upravljanje s tveganji in področje komuniciranja z javnostjo.

V okviru delavnice 1 (Financiranje MSP) bo predstavila enostavne spodbude malih vrednosti za MSP-je.Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA