Predstavitve s konference
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Vsem predavateljem se zahvaljujemo za prispevke na konferenci. Za udeležence in vse, ki zaradi drugih obveznosti uporabnim vsebinam niste uspeli prisluhniti, objavljamo predstavljene prispevke.

Pomen digitalizacije za MSP

Financiranje MSP

Delavnica GDPR v okviru projekta RAPID


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA