Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

6. KONFERENCE MSP Z NASLOVOM »SKUPAJ V DIGITALNO PODJETNIŠTVO«

PTZ
1.            mag. Vida Kožar, direktorica PTZ, predsednica Programskega odbora
2.            Polona Mežan, samostojna svetovalka PTZ

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ
1.           Andrejka Grlič, Tržni inšpektorat RS, glavna tržna inšpektorica
2.           Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad, odnosi z javnostmi
3.          Irena Meterc, SPIRIT, vodja Sektorja za spodbujanje internacionalizacije
4.          mag. Jernej Pirc, BNI Adria d.o.o., nacionalni direktor
5.          Saša Podpeskar, SID banka, d.d., specialistka za trženje
6.           Marlen Skarlovnik, MGRT, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo
7.           Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec RS, namestnik informacijske pooblaščenke
8.           mag. Tadej Ulčar, AJPES, član kabineta
9.          Igor Zorko, GZS Združenje za informatiko in telekomunikacije, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
10.         Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor

PREDSTAVNIK BANKE
1.            Roman Budna, prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni
 produkti, Sberbank

PODJETNIKI
1.            Branka Drnovšek Adamlje, Konto +, d.o.o.
2.            Damjana Sever, BTL Marketing d.o.o.
3.            Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o., k.d.

OSTALI
1.            Vida Petrovčič, zunanja sodelavka PTZ

SKUPNO: 17 članov Programskega odbora

Programski odbor 6. konference MSP je potrdil UO PTZ na 15. redni seji UO PTZ dne 14. novembra 2018.

Predsednik UO PTZ:  mag. Brane Lotrič

 


Partnerji dogodka

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA IN PARTNER VIHARJENJA

PARTNERJI VIHARJENJA   
         

 

PARTNER MREŽENJA


         


PODPORNI PARTNERJI
 

     

   

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.