Early warning (EWE)
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Early Warning Europe (EWE) >>

Mentorstvo za obvladovanje težav

 


Zakaj je bil oblikovan program zgodnjega opozarjanja ('Early Warning')    


Cilj programa zgodnjega opozarjanja je ustvariti večje število hitro rastočih podjetnikov. Veliko raziskav je pokazalo, da podjetnike skrbi predvsem to, da ne bi šli v stečaj.

Analiza razmer na Danskem v letu 2005 je pokazala, da moramo, če želimo imeti več hitro rastočih podjetnikov, izvesti dve pobudi:

 1. sprememba zakona o stečaju 

S spremembo smo želeli zagotoviti, da stečaj ne bi bil več tako katastrofalna možnost. Med drugimi dejavniki smo uvedli možnost hitrejšega odpisa dolgov (tri leta proti prejšnjim petim letom) v sprejemljivejših pogojih, s čimer smo zagotovili, da lahko poslovni subjekt v stečaju hitreje rešuje zadeve in tudi ustanovi popolnoma novo podjetje.

  2. financiranje programa zgodnjega opozarjanja

V raziskavi smo ugotovili, da za podjetja v krizi ni bilo nobenih primernih splošnih svetovalnih pobud, kljub temu da je bilo povpraševanje po nepristranskem svetovanju veliko. 

 

Od začetka leta 2008 je bilo v  program vključenih  več kot 3.300 podjetij. Število novih povpraševanj je bilo med 600 in 700 podjetij na leto.

 

Cilji zgodnjega opozarjanja


Cilji zgodnjega opozarjanja so naslednji (v naključnem vrstnem redu):
 • pomagati delujočim podjetjem premagati krizo in ponovno dosegati rast,
 • hitro in učinkovito zapreti nedelujoča podjetja ob čim manjši škodi za družbo, upnike in lastnike,
 • spremeniti splošno stigmo, ko se podjetje znajde v krizi, da se približamo ameriškemu modelu, kjer stečaj nima tako negativnega predznaka,
 •  povrniti lastnikom zaupanje in jim odpreti pot v prihodnost brez nenehne zadolženosti. Ponudi se jim priložnost, da se ponovno uveljavijo na dostojen način, v nekaterih primerih pa dobijo priložnost za  ustanovitev novega podjetja v bližnji prihodnosti.

 

Organizacija zgodnjega opozarjanja in baza znanja


Prizadevanja v okviru zgodnjega opozarjanja podpirajo naslednji trije stebri:

 1. deset svetovalcev programa zgodnjega opozarjanja je razporejenih po vsej Danski

Svetovalci imajo zelo veliko izkušenj, kako opraviti prvi pogovor z lastnikom podjetja v krizi. Njihova naloga je na dveh ali treh srečanjih dobiti vpogled v razmere v podjetju, oceniti možne rešitve in pripraviti načrt za reševanje   krize.

2. okrog 110 izkušenih prostovoljnih svetovalcev

Svetovalci so običajno starejši in izkušeni vodstveni delavci. V skupini sodelujejo sedanji in nekdanji direktorji velikih korporacij, sedanji in nekdanji lastniki manjših podjetij, člani in predsedniki uprav in odborov ter nekaj strokovnjakov (računovodje, pravniki, finančni svetovalci, psihologi, inštruktorji itd.).

3. sodelovanje s 15–20 najboljšimi pravniki s področja plačilne nesposobnosti na Danskem 

Uporabnikom nudijo brezplačno pomoč, dokler ne pripravijo posebnega načrta za reševanje razmer, običajno takrat, ko potrebujejo sodno izvedensko mnenje ali ko z upniki sklepajo izvensodne poravnave. Pravniki niso financirani iz projekta. Plačilo za njihovo sodelovanje izhaja iz sodnega primera, ki pogosto nastane kot posledica njihovega predhodnega svetovanja.  


Najpomembnejše znanje, pridobljeno v okviru projekta 

Interdisciplinarne veščine so ključ do uspeha. Pri reševanju podjetij v krizi in sodelovanju z njihovimi lastniki so pomembna različna področja znanja, zlasti:

 • krizni management

Katere pobude lahko zagotovijo, da podjetje hitro izboljša svoj prihodek in likvidnost? Lastniki, ki so obenem tudi direktorji podjetja, pogosto potrebujejo povratne informacije na tem področju, da lahko začnejo razmišljati drugače.

 

 • krizno vodenje

Kako lahko lastnik-direktor, ki se znajde tudi v hudi osebni krizi, zagotovi svojo predanost, samoiniciativnost in podjetnost ter tudi predanost svojih zaposlenih?


 • financiranje/upravljanje finančne institucije

Za večino malih in srednje velikih podjetij je finančna institucija njihova edina rešitev. Kako lahko lastnik (ponovno) vzpostavi zaupanja vredno sodelovanje? Kdaj nastopijo primerne okoliščine za pogajanja o poravnavi, sanaciji itd.?


 • pregled zakonodaje s področja plačilne nesposobnosti

Ker svetujejo, kateri ukrepi so v danem trenutku najprimernejši, je za svetovalce programa zgodnjega opozarjanja bistvenega pomena, da imajo dober pregled nad najpomembnejšimi pogoji v zvezi z zakonodajo s področja plačilne nezmožnosti, vključno s stečajem, sanacijo in odpisom dolgov.

 

 • srečanje s posamezniki v krizi

V večini primerov se lastniki malih in srednje velikih podjetij v krizi znajdejo tudi sami v hudi osebni in življenjski krizi. Ko se srečamo z lastnikom v krizi, je ključnega pomena, da dobro poznamo najpogostejše odzive in tudi tipične razvoje dogodkov v zvezi s krizo. Bistveno je, da se lastnik sreča s svetovalci, ki so sposobni in dovolj pogumni, da mu v zelo težkih razmerah pomagajo tudi s človeške plati.


DOGODEK PODPIRAJO

 

 

 

                                                               


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA

 

 

 

 

PARTNERJI