Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Early Warning Europe (EWE)

Mentorstvo za obvladovanje težav

 

 

POZDRAVNI NAGOVORI

  • minister Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Ljubljani
  • mag. Brane Lotrič, predsednik UO PTZ 
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS 
  • David Caro, predsednik ESBA 
  • Morten Møller, vodja projekta, Early Warning EuropePANEL “MENTORSTVO ZA OBVLADOVANJE TEŽAV”


ZAKLJUČKI 7. KONFERENCE MSP:

  1. Program Early Warning je družbeno in ekonomsko koristen, zato se je potrebno zavzemati, da njegov obstoj zagotavljamo tudi v prihodnje; 
  2. Za uspešno izvajanje programa pomoči Early Warning, je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov;
  3. Deležniki podjetniškega podpornega okolja bi morali podjetnike v težavah, s katerimi so v stiku, spodbujati in opogumljati naj uporabijo ponujeno pomoč programa Early Warning; 
  4. Kjer je to smiselno in mogoče je potrebno promovirali in spodbujali ozaveščanje podjetnikov – predvsem potencialnih prostovoljnih mentorjev - o pomenu vračanja družbi.