Predstavitev govornikov
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Predstavitev govornikovPartnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA

         
     
 

 


        

 

 

 

mag. Mojca Kunšek, direktorica, AJPES

Prvi rezultati poslovanja malega gospodarstva v 2020

V času ko nestrpno pričakujemo računovodske podatke o gospodarstvu, lahko že danes na osnovi podatkov o prejemkih in izdatkih izvajalcev plačilnega prometa, izvajanja podjetniške iniciative in statističnih podatkov obdobnih poslovnih raziskovanj izluščimo, da je bilo leto 2020 težko, za nekatere panoge pa tudi uspešno.

 


PANEL 1 "PREDLOG UKREPOV ZA OKREVANJE MALEGA GOSPODARSTVA"


Moderatorka: ga. Vida Petrovčič, novinarka, urednica RTV SLO, moderatorka dogodkov, NLP coach.

Voditelji držav članic so na Evropskem svetu julija 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni okvir EU financiranja. Na časovnici do leta 2029 bo upravičena do okvirno 10,2 milijarde evrov, od tega gre za 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod.

V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,6 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 134 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,6 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja).

Na omizju: "Predlog ukrepov za okrevanje malega gospodarstva" bomo osvetlili različne možnosti finančnih spodbud, ki jih lahko prejmejo podjetja za razvoj, za digitalno in zeleno preoblikovanje ter za okrevanje po korona krizi. Na omizju bomo prisluhnili tudi prejemniku priznanja Veter. Ker je omizje interaktivno, se bodo v razpravo lahko vljučili tudi udeleženci.

 


PANEL 2 "PRAVNI, PSIHOLOŠKI IN SOCIOLOŠKI VIDIK DELA OD DOMA"


Moderatorka: ga. Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., namestnica direktorja Pravne službe

V panel »Pravni, psihološki in sociološki vidik dela od doma«, sem povabila štiri kolege strokovnjake, s katerimi bom lahko spregovorila ne le o pravnem, ampak tudi o psihološkem in sociološkem vidiku dela na domu, pa tudi o kadrovskih in finančnih izzivih tega načina dela. Pri tem bomo med pravnimi vidiki poudarili zlasti pravico do odklopa, ki jo tuje države s prakso dela na domu že uveljavljeno prakticirajo in obvezo delodajalca za zagotavljanje zdravega in varnega dela tudi v tem primeru. Psihološki učinki dela na domu so kratkotrajno odlični, lahko pa uidejo iz nadzora in ustvarjajo stres, posebej v omejenih socialnih stikih. Na drugi strani pa delo na domu nosi s sabo nove kompetence in tudi nova osebna življenjska spoznanja. Praktiki pravijo, da je treba za delo na domu izbirati ne le pravo delo, ampak tudi prave ljudi. Finančniki pa pravijo, da je le jasna finančna in davčna ureditev, npr. povračila za delo s sredstvi delavca, ustvarja ekonomsko dobre učinke na obeh straneh. Pravkar je ratificirana Konvencija 177 MOD o delu na domu iz leta 1996, ki nas poduči, da ta oblika načina dela ni nova in nedvomno v vsakem času ponudi izziv za delodajalce in zaposlene.

 


PANEL 3 "OHRANJANJE VITALNOSTI DRUŽINSKIH PODJETIJ V TRENUTNIH RAZMERAH"


Moderatorki:

mag. Katja Kraškovic, direktorica GEA College

Irena Meterc, Vodja sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kako se družinska podjetja spopadajo z novimi realnostmi? Pomen procesa trajnostne strateške poslovne transformacije in sposobnost odzivanja na nepričakovane spremembe v okolju. Umik ustanoviteljske generacije in prenos lastništva na mlajše generacije. Lastništvo vs. upravljanje. Obvladovanje rasti s prenosom odgovornosti na druge zaposlene. Pomen pravočasne postavitve strukture odgovornosti in pristojnosti. Pomen trajnostne poslovne strateške transformacije. Ukrepi in spodbude za družinska podjetja na tem področju.

Uroš Kavs, Inštitut most, d.o.o.

Trivo Krempl, AJM, d.o.o.

Petra Blaj, ANTON BLAJ d.o.o.

Petra Melanšek, VIVAPEN, d.o.o.

 


NACIONALNI PARTNER DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA

PARTNERJI DOGODKA