Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Programski odbor


IMENOVANJE PROGRAMSKEGA ODBORA 8. KONFERENCE MSP

UO PTZ je na svoji 7. redni seji 15. decembra imenoval PO 8. konference MSP, ki bo 15. aprila 2020, v naslednji sestavi:

GZS:

 1. Vida Kožar, direktorica PTZ
 2. Metka Penko-Natlačen, namestnica direktorja, Pravna služba GZS
 3. Antonija Božič-Cerar, direktorica Oddelka varstvo okolja, GZS

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ:

 1. Tadej Ulčar, AJPES
 2. Saša Podpeskar, SID banka, d.d.
 3. Irena Meterc, SPIRIT Slovenija
 4. Mojca Skalar-Komljanc, SPIRIT Slovenija
 5. Tjaša Kariš, Slovenski regionalno razvojni sklad
 6. Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad
 7. Jana Kolenc-Muženič, SIQ

PODJETNIKI

 1. Branka Drnovšek Adamlje, Konto +, d.o.o.
 2. Damjana Sever, BTL Marketing d.o.o.
 3. Katja Kraškovic, GEA COLLEGE, d.d.
 4. Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o., k.d.

PREDSTAVNIK BANKE

 1. Roman Budna, prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni produkti, Sberbank

OSTALI

 1. Vida Petrovčič, zunanja sodelavka PTZ

SKUPNO: 16 članov Programskega odbora

 

Predsednik UO PTZ:

mag. Brane Lotrič

 

Ljubljana, 15. december 2020


NACIONALNI PARTNER DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA

PARTNERJI DOGODKA

 


Partnerji dogodka


BRONASTI PARTNER DOGODKA IN PARTNER VIHARJENJA 
       

BRONASTI PARTNER DOGODKA

 

PARTNER MREŽENJA


         

PARTNER MREŽENJA
PARTNER MREŽENJA