Povzetki vsebine predstavitev - 7. 4. 2022
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

VIRI FINANCIRANJA za mikro, mala in srednja podjetja, 7. april 2022


Predstavitev finančnih spodbud namenjenih za mikro, mala in srednja podjetja - Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 646,5 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Predstavljeni bodo ukrepi s katerimi bomo  spodbudili investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod. S poudarkom predvsem  na produktivnosti podjetij, dodani vrednosti na zaposlenega ter zagotovitvi skladnega razvoja vseh slovenskih regij. Z razpisi in drugimi finančnimi ukrepi želimo spodbuditi prilagoditev slovenskih podjetji na nove izzive in večje vključevanje v verige vrednosti.

 

Rastemo skupaj! Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega Sklada

»Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega Sklada bo predstavila Sklad in orisala njegovo vlogo v času Covida. Predvsem pa bo prisotne seznanila z aktualnimi oblikami finančnih instrumentov in vsebinske podpore, ki so oz. bodo s strani SPS na voljo v 2022.

Verjamemo, da bo glede na predstavljeno moto SPS »Rastemo skupaj!« še naprej izražen skozi poslovanje podjetij, ki bodo na osnovi predstavljenih ukrepov ter uspešnega sodelovanja na javnih razpisih in javnih pozivih deležna različnih oblik pomoči.«

 

Lastniško in dolžniško financiranje ter zavarovanje preko SID banke za mala in srednje velika podjetja – Damijan Dolinar, predsednik uprave SID banke

V SID banki z bančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbujamo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kot osrednja institucija financiranja trajnostnega razvoja Slovenije tudi malim in srednje velikim podjetjem omogočamo različne programe financiranja. Predstavili bomo načine in prednosti zapiranja finančnih konstrukcij preko SID banke, aktualne programe neposrednega in posrednega financiranja (financiranje obratnih sredstev, različnih naložb, raziskav in razvoja, financiranje področja cestnih prevozov in naložb v gozdno-lesno verigo), možnosti lastniškega financiranja za startup podjetja in podjetja v fazi rasti,  možnosti zavarovanj pred nemarketabilnimi riziki ter kredite v pripravi.

 

Kratkoročno financiranje podjetij s prodajo terjatev – Janez Klobčar, predsednik uprave BORZA TERJATEV d.d.

 Janez Klobčar, predsednik uprave Borze terjatev vam bo na 9. mednarodni konferenci MSP predstavil konkurenčno in vse bolj zanimivo vrsto kratkoročnega financiranja za mala in srednja podjetja - faktoring. Spoznali boste kaj faktoring je, slišali nekaj o zgodovini, vlogi in prednostih te oblike financiranja ter izvedeli kakšni so aktualni trendi na področju v svetu in v Sloveniji. Predstavitev bo sklenjena s praktičnim primerom odstopa terjatev. Je kratkoročno financiranje poslovanja na podlagi odstopa terjatev priložnost tudi za vas? Lepo vabljeni!

 

Zakaj bi se odločili za financiranje razvoja podjetja z zasebno lastniško investicijo? Kako jo izpeljati?- Anže Skodlar, pravni svetovalec SKOZAR Legal&Venture d.o.o.

Se soočate z izzivi financiranja rasti podjetja? Ogledali si bomo, zakaj je zasebna lastniška investicija lahko ključ k uspešni rasti. Izpostavili bomo področja, o katerih se je pomembno uskladiti pri pogajanjih, da se bo lahko investicija uspešno izpeljala.


Partnerji dogodka