Povzetki vsebine predstavitev - 8. 4. 2022
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Kakšne veščine/kompetence potrebuje podjetnica? - 8. april 2022

Financial Literacy amongst women entrepreneurs

Professor Thomas M. Cooney, College of Business, Technological University Dublin (TU Dublin), Aungier Street, Dublin D02 HW71, Ireland

The following is a brief description of my talk: A 2021 survey of women entrepreneurs in Europe found that access to finance was the biggest challenge to women wishing to start or grow a business. A 2013 OECD report identified low levels of financial literacy amongst women as limiting their entrepreneurial activity. This talk addresses the urgent need to improve financial literacy amongst women entrepreneurs and the benefits that it can bring to their business outcomes.

 

prof. dr. Karin Širec

predstojnica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja,

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru

Razlike med spoloma v podjetništvu (Globalni podjetniški monitor)

Glede na gospodarski in družbeni pomen ženskega podjetništva je razumevanje prispevkov in izzivov, s katerimi se spopadajo ženske, ključnega pomena za splošno poznavanje podjetništva v nacionalnem gospodarstvu. Čeravno mnogi menijo, da imajo podjetnice in podjetniki enake možnosti, stališča, pristope in dostop do financiranja, v resnici obstajajo razlike, ki so pomembne. Prav boljše razumevanje razlik, ki nastajajo med spoloma v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti, lahko prispeva k boljšemu vpogledu v izobraževanje, politiko in prakso. Na podlagi rezultatov raziskave Globalni podjetniški Monitor (GEM) bomo prikazali udeležbo žensk v podjetništvu, primerjano med Slovenijo in evropskimi državami.

 

Kompetence mladih podjetnic- mag. Katja Kraškovic, predsednica uprave GEA COLLEGE, d.d. in Maja Edelbaher Ebert, študentka GEA College

"Kompetence mladih podjetnic: Na vprašanje, kako se razlikujejo kompetence mladih podjetnic od mladih podjetnikov, odgovarja kar nekaj evropskih študij, ki pravijo, da ženske v splošnem posedujejo manj podjetniških veščin kot moški. Vseeno pa je veliko odvisno od posameznikovega karakterja in okolja, v katerem je odraščal. Mnoge raziskave potrjujejo tudi, da se motivi žensk za podjetništvo razlikujejo od motivov moških. Slovenija je na dobri poti, saj se odpirajo priložnosti tudi za mlade in ženske, a ovire zaenkrat ostajajo v nas samih – v naših nazorih, tradicionalnih pogledih, stereotipih in nenapisanih družbenih pravilih. Perspektivne študentke bodo v izjavah spregovorile o motivih in ovirah, s katerimi se srečujejo na začetku podjetniške poti."

 

Z zavestnim voditeljstvom do kreativnega preboja – Alenka Planinc Rozman, plAnincA d.o.o.

Alenka Planinc Rozman je oblikovalki učnih pristopov in sistemskega razmišljanja, specialistka za delo s teami, ki pri svojem delu prisega na izobraževanje vodij: "Ljudje nam morajo zaupati in se počutiti sprejete, le tako lahko rastemo kot posameznik, tim in organizacija. S tem ko spremenimo sebe kot vodjo, pridobimo ustrezna znanja in se zavedamo sebe, lahko delamo spremembe v timu in posledično v podjetju."

 

Rdeča nit predstavitve bo: 

Z zavestnim voditeljstvom do kreativnega preboja,  osredotočeno predvsem na ključne kompetence, ki jih lahko nenehno razvijejo ženske podjetnice. 

"Kot vodja imamo priložnost se naučiti biti odprti, radovedni in biti nagnjeni k iskanju rešitev, " še doda promotorka Zavestnega voditeljstva, katerega koncepti temeljijo na znanosti o možganih in izkustvenega učenja z refleksijo.


Partnerji dogodka