Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Programski odbor


Na 11. redni seji, dne 14. oktobra 2022, je UO PTZ potrdil sestavo

Programskega odbora 9. konference MSP v naslednji sestavi:

  1. Nina Vrabelj, Projektna pisarna, GZS, vodja PO
  2. mag. Vida KOŽAR, direktorica PTZ
  3. Branka Drnovšek Adamlje, Adamlje3, d.o.o.
  4. Roman Budna, SBERBANK banka, d.d.
  5. mag. Lucia Lučka Klanšek
  6. Saša Podpeskar, SID banka
  7. Anže Skodlar, SKOZAR, d.o.o.
  8. Damjana SEVER, BTL Marketing d.o.o.
  9. Vida Petrovčič

Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

     
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPODPORNI PARTNER DOGODKA