Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Programski odbor


Na 11. redni seji, dne 14. oktobra 2022, je UO PTZ potrdil sestavo

Programskega odbora 9. konference MSP v naslednji sestavi:

  1. Nina Vrabelj, Projektna pisarna, GZS, vodja PO
  2. mag. Vida KOŽAR, direktorica PTZ
  3. Branka Drnovšek Adamlje, Adamlje3, d.o.o.
  4. Roman Budna, SBERBANK banka, d.d.
  5. mag. Lucia Lučka Klanšek
  6. Saša Podpeskar, SID banka
  7. Anže Skodlar, SKOZAR, d.o.o.
  8. Damjana SEVER, BTL Marketing d.o.o.
  9. Vida Petrovčič

Partnerji dogodka


BRONASTI PARTNER DOGODKA IN PARTNER VIHARJENJA 
       

BRONASTI PARTNER DOGODKA

 

PARTNER MREŽENJA


         

PARTNER MREŽENJA
PARTNER MREŽENJA