Podeljeno priznanje Pomladni veter 24
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter 2024 za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji

Na 11. konferenci MSP smo že enajsto leto zapored podelili priznanje Pomladni veter. Letos je to priznanje prejela mag. Mojca Kunšek, Futura planet, Mojca Kunšek, s.p. 

Mag. Mojca Kunšek je svojo poslovno pot gradila pretežno v gospodarstvu, v desetletnem obdobju vodenja javne agencije AJPES pa je močno vplivala na dvig njegove prepoznavnosti doma in po svetu. Zadnjih dvajset let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev ter uporabi podatkov, kadrovskem managiranju, upravljanju tveganj, trajnostnem delovanju ter odgovornem vstopanju v podjetništvo, o čemer priča vrsta strokovnih člankov v strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanj študentom, bodočim podjetnikom ter gospodarstvu na konferencah doma in v tujini. Je prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu in predsednica Sekcije podjetnic v okviru Podjetniško trgovske zbornice. 

Prejemnici priznanja čestitamo in želimo veliko uspeha pri nadaljnjih podjetniških izzivih.


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA