Priznanje pomladni veter
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Predlagajte letošnjega dobitnika priznanja Pomladni veter

Vabimo vas, da do petka 1. marca 2024 predlagate ustanovo, organizacijo, družbo ali posameznika, ki je po vašem mnenju, največ prispeval k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. 

Tudi v letošnjem letu, bomo v okviru 11. konference za mala in srednje velika podjetja, podelili priznanje "Pomladni veter".  Skladno s Pravili za podelitev priznanja Pomladni veter bo GZS-Podjetniško trgovska zbornica že enajsto leto zapored podelila priznanje "Pomladni veter" ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po mnenju članov GZS ali združenj, sekcij, zbornic znotraj GZS, največ prispeval pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Priznanje lahko prejmejo  posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe javnega in zasebnega prava za svoj prispevek k razvoju podjetništva (zbornice, združenja, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, grozdi,  javne agencije, lokalne skupnosti idr.).  

Priznanje se podeljuje ob upoštevanju prispevkov k spodbujanju podjetništva predvsem z naslednjimi aktivnostmi, ki posamično in v kombinaciji predstavljajo tudi merila za podelitev priznanja: 

 • predlaganje ukrepov za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime z odpravo administrativnih ovir in oblikovanje prijaznega ekonomskega in pravnega podjetniškega okolja;
 • prispevek z zamislimi in predlogi za večje vključevanje mikro in malih podjetij v aktivnosti v iniciative za povečanje njihove poslovne internacionalizacije;
 • zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika;
 • predano trajnejše delo v organih in delovnih telesih;
 • zgled dobre prakse pri vnašanju menedžerske in tehnološke inovativnosti pri vodenju in rasti malih podjetij;
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo zaposlenih v podjetju ter vključevanje podjetja v dualne oblike izobraževanja z nudenjem kvalitetne delovne prakse in spremljanjem mladih v njihovem poklicnem in drugem strokovnem izobraževanju različnih ravni zaradi možnosti poznejše zaposlitve; 
 • oblikovanje in izvajanje izvirnih praktičnih programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo;
 • spodbujanje različnih oblik dostopa mikro in malih podjetij do informacij s področja pravnega okolja in iniciativ za ustvarjanje poslovnih priložnosti;
 • spodbujane sodelovanja velikih podjetij z domačimi mikro, malimi in srednjimi podjetji, še posebej na področju izvoza;
 • pomoč start-up-om pri realizaciji poslovnih idej z ustreznimi poslovnimi načrti; 
 • spodbujanje inovativnosti in hitrejšega prenosa podjetniških inovacij v prakso;
 • spodbujanje prehoda v redne zaposlitve, samozaposlovanje ter socialnega podjetništva;
 • tradicija poslovanja;
 • vpliv na širše poslovno in družbeno okolje;
 • ustvarjalnost oz. posebnost projektov in aktivnosti.

Vaše cenjene predloge pričakujemo najkasneje do petka 1. marca 2024, na e-naslov: ptz@gzs.si. Med zbranimi predlogi bo Komisija za priznanje Pomladni veter izbrala zmagovalca, ki bo razglašen na 11. Konferenci za mala in srednja podjetja, ki bo  18. aprila 2024 na Brdu pri Kranju.

Komisija za priznanje Pomladni veter pri GZS PTZ


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA