Predstavitve
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

PREDSTAVITVE - 11. KONFERENCE MSP - IZZIVI PODJETNIŠKIH NASLEDSTEV

18. april 2024 - Brdo pri KranjuNasledstva v družinskih podjetjih - izzivi in nekatere rešitve v EU in Sloveniji- Natalija Stošicki, GZS
Predstavitev sklada za družinska podjetja - Matej Zalar, SID banka
- Predstavitev produkta AGRO FI mladi - Matjaž Ribaš, MBA, Slovenski regionalno razvojni sklad
- Pregled davčno - pravnih vidikov pri prenosu lastništva - Domen Romih, Odv. pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

- Priprava podjetja  in podjetnika na prenos lastništva - Tomo Senekovič, Borza Posla d.o.o.
- Psihodinamika v delovnih odnosih -
 Simona Lobnik Ambrožič, EVRA d.o.o.
- Storitve nacionalne točke za prenos lastništva
Ida Praček, SPIRIT Slovenija
- Družinsko podjetje in pasti pri izboru poslovnih partnerjev
Andreja Kelhar Horvat, AJPES

Predstavitev rezultatov Erasmus projekta Succession Ready - Prenos lastništva - mag. Katarina Vita Dolinar, GZS - PTZ

Zaključki 11. MSP konference

Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA