Kotizacija in prijava

Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, tematsko glasilo Veter, ki bo izšlo v mesecu aprilu 2017 (po konferenci prejmete po pošti), pogostitev in napitke v odmorih ter kosilo.

Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS-Podjetniško trgovske zbornice (GZS-PTZ) in za udeležence iz podjetij, ki pristopijo v članstvo v GZS-PTZ, znaša kotizacija 30,00 € po osebi.

Za udeležence iz podjetij, ki niso člani Podjetniško trgovske zbornice, znaša kotizacija 60,00 € po osebi.

Za ostale udeležence (občina, agencija, fakulteta,...)  znaša kotizacija 90,00 € po osebi. (Navedene cene vključujejo DDV).

 

Ob prijavi več kot dveh oseb iz enega podjetja/organizacije je vsaka nadaljnja oseba (tretja, četrta..) pri plačilu kotizacije upravičena do 20% popusta.

 

Rok za prijavo: četrtek, 23. marec 2017 do 12.00 ure

Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna najkasneje do 23. marca do 12.00 ure. V primeru, da prijavljeni udeleženci svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, niso upravičeni do povračila kotizacije oz. morajo plačati celotno kotizacijo. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje  tri dni pred izvedbo konference na poslovni račun GZS pri NLB št. 0292 4001 7841 495, sklic 00 2090-5193.