Priznanja pomladni veter 2018
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter za obuditev doline Trente

Na 5. MSP konferenci je g. Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT, Razvojni zadrugi Soča Trenta, Krajcarca d.o.o. podelil priznanje Pomladni veter. Gospodu Brunu Komacu za trud in vztrajno delo čestitamo in želimo še veliko uspeha na podjetniški poti. Gospod Komac je prevzel priznanje, ki mu ga je po zaključenem izboru podelila Komisija za podelitev priznanja Pomladni veter za prispevek k celovitemu razvoju doline

Prečudovita dolina Trente je bila demografsko zlomljeno področje, brez delovnih mest in osnovne trgovske ponudbe ter brez vsake razvojne perspektive. G. Bruno Komac je prevzel vodenje razvojne zadruge in njenega podjetja Krajcarca. Pripravil je srednjeročni - desetletni razvoj zadruge, podjetja in posledično celotne doline Trenta. Prvi uspeh je bila otvoritev prvega marketa v dolini in sicer v kraju Trenta, organizacija potujoče trgovine s tremi vozili in skladiščem. Od tu so se zaceli oskrba prebivalcev po odročnih krajih doline, kampi in gostinski lokali po celotni dolini. Podjetje ima v lasti tudi majhno hidroelektrarno Krajcarco. Nesporno dejstvo je, da se je obisk turistov v dolini neverjetno povečal, za kar je zaslužna tudi zagotovljena osnovna in gostinska ponudba.

V dolini Trenta je zavladal optimizem ter perspektiva po zaslugi g. Bruna Komaca.

 

  

 

 


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA

         
     
 

 


        

 

 

 

Ljubljana 5. januar 2018

Razpis za pomladni veter


Priznanje "Pomladni veter" bo letos že peto leto zapored GZS-Podjetniško trgovska zbornica podelila ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po mnenju članov GZS ali združenj, sekcij, zbornic znotraj GZS, največ prispeval pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Priznanje lahko prejmejo  posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe javnega in zasebnega prava za svoj prispevek k razvoju podjetništva (zbornice, združenja, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, grozdi,  javne agencije, lokalne skupnosti idr.).  

Priznanje se podeljuje ob upoštevanju prispevkov k spodbujanju podjetništva predvsem z naslednjimi aktivnostmi, ki posamično in v kombinaciji predstavljajo tudi merila za podelitev Priznanja:  

 • predlaganje ukrepov za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime z odpravo administrativnih ovir in oblikovanje prijaznega ekonomskega in pravnega podjetniškega okolja;
 • prispevek z zamislimi in predlogi za večje vključevanje mikro in malih podjetij v aktivnosti v iniciative za povečanje njihove poslovne internacionalizacije;
 • zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika;
 • predano trajnejše delo v organih in delovnih telesih;
 • zgled dobre prakse pri vnašanju menedžerske in tehnološke inovativnosti pri vodenju in rasti malih podjetij;
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo zaposlenih v podjetju ter vključevanje podjetja v dualne oblike izobraževanja z nudenjem kvalitetne delovne prakse in spremljanjem mladih v njihovem poklicnem in drugem strokovnem izobraževanju različnih ravni zaradi možnosti poznejše zaposlitve;   
 • oblikovanje in izvajanje izvirnih praktičnih programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo;
 • spodbujanje različnih oblik dostopa mikro in malih podjetij do informacij s področja pravnega okolja in iniciativ za ustvarjanje poslovnih priložnosti;
 • spodbujane sodelovanja velikih podjetij z domačimi mikro, malimi in srednjimi podjetji, še posebej na področju izvoza;
 • pomoč start-up-om pri realizaciji poslovnih idej z ustreznimi poslovnimi načrti; 
 • spodbujanje inovativnosti in hitrejšega prenosa podjetniških inovacij v prakso;
 • spodbujanje prehoda v redne zaposlitve, samozaposlovanje ter socialnega podjetništva.

 

Vaše cenjene predloge pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 12. marca 2018, na mail naslov ptz@gzs.si. Med zbranimi predlogi bo Komisija za priznanje Pomladni veter izbrala zmagovalca, ki bo razglašen na 5. Konferenci za mala in srednja podjetja, ki bo 11. aprila 2018.

 

Komisija za priznanje Pomladni veter pri GZS PTZ