Priznanje Pomladni veter 2020
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji

Na 7. MSP konferenci je ga. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS podelila priznanje Pomladni Veter 2020.

Komisija je za prejemnika priznanja Pomladni Veter 2020 izbrala Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije in njegovega direktorja g. Iztoka Kordiša.

Komisija je med dvema prejetima predlogoma izbrala Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije in v utemeljitvi svoje odločitve izpostavila:

  • v slovenskem prostoru ima zavod 27-letno tradicijo na področju izobraževanja otrok in mladine, tako na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter glasbenega izobraževanja
  • z inovativnimi pristopi in metodami v izobraževalnih procesih so bistveno prispevali k dvigu ustvarjalnosti in razvoju raznolikih veščin, ki jih posamezniki potrebujejo v današnji sodobni družbi
  • s svojim delovanjem in zgledom podpirajo ter razvijajo vrednote, ki so ključne tako za razvoj posameznikov kot tudi širše slovenske družbe (npr. spoštovanje edinstvenosti posameznika, spodbujanje ustvarjalnosti in razvoja potencialov posameznika)
  • kot zasebna izobraževalna ustanova so v teh letih bistveno prispevali k vzgoji in  razvoju velikega števila pozitivnih, ustvarjalnih, zadovoljnih in razmišljujočih posameznikov, ki so v njihovih izobraževalnih procesih pridobili številna uporabna znanja in veščine, ki jih prenašajo in širijo naprej v poslovnem in širšem družbenem okolju, s čimer ustvarjajo boljšo družbo in prispevajo k ustvarjalnosti v gospodarstvu.

Predstavitev Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije(od leve proti desni: mag. Vida Kožar- direktorica PTZ; mag. Brane Lotrič - predsednik PTZ (direktorB&B d.o.o.);  mag. Sonja Šmuc - generalna direktorica GZS; g. Iztok Kordiš - direktor Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije; g. Marko Lotrič - predsednik komisije za podelitev priznanja Pomladni veter  (direktor LOTRIČ Meroslovje d.o.o.)


 

Poziv k posredovanju predlogov za priznanje POMLADNI VETER 2020


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA