Priznanje pomladni veter 2021
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji

Na 8. MSP konferenci je g. Trivo Krempl, predsednik Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter podelil priznanje Pomladni Veter 2021.

Komisija je za prejemnika priznanja Pomladni Veter 2021 izbrala KZ Metlika z.o.o., ga. Tatjano Malešič, direktorico.

Komisija je med dvema prejetima predlogoma izbrala KZ Metlika z.o.o. in v utemeljitvi svoje odločitve izpostavila:

  • KZ Metlika, z.o.o. (v nadaljevanju KZ Metlika) je bila ustanovljena leta 1945, kot nabavno prodajna zadruga na območju Bele krajine. Kmalu so se ji pridružile vse manjše zadruge in postajala je vse večja in prodornejša. Vendar je vedno ohranila in imela pred očmi skrb za malega človeka, kmeta, vinogradnika, živinorejca. Tako je skrbela tudi za ohranitev poseljenosti celotnega področja. Leta 1966 se zadrugi priključi vinska klet in leta 1970 še mesno podjetje.
  • KZ Metlika je eden največjih oskrbovalcev gostinstva v celotni državi; v svoj asortiman so vključili svoja vina, meso in mesne izdelke; KZ Metlika ima zelo dobro razvito maloprodajno mrežo širom Slovenije.
  • KZ Metlika se je v krizi Covid-19 zelo hitro prilagodila razmeram na trgu, saj je spomladi 2020 in nato še jeseni  praktično izgubila svoj celotni trg. KZ Metlika se ni vdala, iskali so tudi najmanjšo možnost za prodajo in ohranitev proizvodnje. Takoj so odprli spletno trgovino za nakup živil.
  • KZ Metlika je v izrednih razmerah, ko je beležila velik upad prihodkov, del sredstev od spletnih naročil na www.metlika-gastro.si, namenila za dobrodelne pakete. Dobrodelne pakete je dostavljala najbolj obremenjenim zaposlenim, ki so se v najbolj kritičnih časih odzvali pogumno in požrtvovalno ter poskrbeli za najbolj ogrožene ljudi. Dobrodelne pakete so razdelili zaposlenim v različnih ustanovah po celotni Sloveniji: domovih za starejše, bolnišnicah, zdravstvenih domovih in ostalim, ki so bili v izredni situaciji med najbolj obremenjenimi in požrtvovalnimi v državi. 
  •  KZ Metlika je z izvedbo dobrodelne akcije »Pomagajmo junakom«, v času velike krize izkazala, da celoten kolektiv družbe premore veliko mero srčnosti in zavzetosti tudi v izrednih razmerah, ki so vplivale na vsa področja našega življenja. Z akcijo je dodala nov prispevek v mozaiku družbeno odgovornih del in s tem pozitivno vplivala tudi na družbeno okolje, v katerem sobiva. KZ Metlika s tem predstavlja zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetja. Predstavlja tudi zgled dobre prakse pri hitrem prenosu podjetniških idej v prakso na način, ki vpliva na širše poslovno in družbeno okolje.

Od leve proti desni: Trivo Krempl  - predsednik Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter (AJM  d.o.o.); Tatjana Malešič, direktorica KZ Metlika z.o.o.; mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS; mag. Brane Lotrič - predsednik UO PTZ (B&B d.o.o.); mag. Vida Kožar- direktorica PTZ.


Prejemnik priznanja Pomladni veter: KZ Metlika z.o.o., ga. Tatjana Malešič, direktorica.

 


NACIONALNI PARTNER DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA

PARTNERJI DOGODKA

 


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA