Priznanje pomladni veter 2022
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Podeljeno priznanje Pomladni veter 2022 za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji

Na 9. MSP konferenci je gospa Ksenija Benedetti, podjetniškemu pospeševalniku Katapult d.o.o., podelila priznanje Pomladni veter. V obrazložitvi Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter je g. Trivo Krempl, direktor družbe AJM okna-vrata-senčila d.o.o., izpostavil, da je podjetje Katapult d.o.o. s svojimi izobraževalnimi vsebinami bistveno doprineslo k pospeševanju podjetništva v slovenskem prostoru in tudi izven naših meja. S svojim coworkingom in povezovanjem podjetij (pod svojo streho združujejo podjetja zelo različnih dejavnosti) ustvarjajo pozitivno podjetniško klimo in oblikujejo prijazno podjetniško okolje. Njihovo vodilo je kultura sodelovanja.

Oblikovali so in izvajajo izvirne praktične programe izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo. Sestavili so celostni program - Mozaik podjetnosti, ki je še posebej prepoznan med startup podjetji.

Katapult d.o.o. se je iz lokalnega okolja (Trbovelj) razširil nacionalno, saj so pred kratkim odprli tudi poslovne prostore v Ljubljani. Katapult d.o.o. sodeluje s podjetjem Dewesoft, ki ima postavljeno logistiko in proizvodnjo za svoje izdelke.

Ustanovitelj Jure Knez je zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika.

Priznanje je prevzel Mihael Gornik z ekipo Katapulta.

Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA