Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

SKLEP O IMENOVANJU PROGRAMSKEGA ODBORA 7. MEDNARODNE KONFERENCE MSP 

»Podjetniki poglejte v prihodnost in ukrepajte že danes«

 

UO PTZ je na svoji 3. redni seji dne 5. novembra 2019 imenoval Programski odbor 7. mednarodne konference MSP v naslednji sestavi:

1.      mag. Vida Kožar, direktorica PTZ, predsednica

2.      Branka Drnovšek Adamlje, Adamlje3 d.o.o.

3.      Katja Kraškovic, GEA College, d.d.

4.      Nataša Arko, Coface PKZ Zavarovalnica, d.d.

5.      Damjana Sever, BTL marketing d.o.o.

6.      mag. Tadej Ulčar, AJPES

7.      Irena Meterc, SPIRIT Slovenija

8.      Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad

9.      Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad

10.  Marko Prijon, Conrad Electronic d.o.o.k.d.

11.  Roman Budna, Sberbank d.d.

12.  Vida Petrovčič, Planet Vida, s.p.

13.  Saša Podpeskar, SID banka d.d.

14.  Lidija Flajs, GZS PTZ


Predsednik UO PTZ:

mag. Brane Lotrič

 

Ljubljana, 8. november 2019

 

DOGODEK PODPIRAJO

 

 

 

                                                               

 

PARTNERJI