Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

ČLANI PROGRAMSKEGA ODBORA 5. MSP KONFERENCE Z NASLOVOM »VARNO V DIGITALNO«

Igor Zorko, GZS Združenje za informatiko in telekomunikacije, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo, predsednik Programskega odbora

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ
1. Marlen Skarlovnik, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo, MGRT
2. mag. Gorazd Mihelič, SPIRIT, direktor
3. mag. Maja Tomanič-Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, direktorica
4. Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor
5. prof. dr. Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dekanja
6. mag. Katja Kraškovic, GEA College, d.d., predsednica Uprave
7. Saša Podpeskar/Polona Debevec, SID banka, d.d.
8. Zdravko Kafol, GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, direktor

PREDSTAVNIKA BANKE
1. Roman Budna, prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni produkti, Sberbank
2. Darko Jurič, NLB Center inovativnega podjetništva

PODJETNIKI
1. Aleksander Lemut, FAMA d.o.o.
2. Branka Drnovšek Adamlje, Konto +, d.o.o.
3. Damjana Sever, BTL Marketing d.o.o.
4. Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o., k.d.
5. Simona Petrič, ELVEZ, d.o.o.

PTZ
1. mag. Vida Kožar, direktorica PTZ
2. Polona Mežan, samostojna svetovalka PTZ

OSTALI
1. Vida Petrovčič, zunanja sodelavka PTZ

SKUPNO: 19 članov Programskega odbora

Predsednik UO PTZ:
mag. Brane Lotrič

 


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA