Programski odbor
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

ČLANI PROGRAMSKEGA ODBORA 5. MSP KONFERENCE Z NASLOVOM »VARNO V DIGITALNO«

Igor Zorko, GZS Združenje za informatiko in telekomunikacije, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo, predsednik Programskega odbora

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ
1. Marlen Skarlovnik, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo, MGRT
2. mag. Gorazd Mihelič, SPIRIT, direktor
3. mag. Maja Tomanič-Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, direktorica
4. Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor
5. prof. dr. Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dekanja
6. mag. Katja Kraškovic, GEA College, d.d., predsednica Uprave
7. Saša Podpeskar/Polona Debevec, SID banka, d.d.
8. Zdravko Kafol, GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, direktor

PREDSTAVNIKA BANKE
1. Roman Budna, prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni produkti, Sberbank
2. Darko Jurič, NLB Center inovativnega podjetništva

PODJETNIKI
1. Aleksander Lemut, FAMA d.o.o.
2. Branka Drnovšek Adamlje, Konto +, d.o.o.
3. Damjana Sever, BTL Marketing d.o.o.
4. Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o., k.d.
5. Simona Petrič, ELVEZ, d.o.o.

PTZ
1. mag. Vida Kožar, direktorica PTZ
2. Polona Mežan, samostojna svetovalka PTZ

OSTALI
1. Vida Petrovčič, zunanja sodelavka PTZ

SKUPNO: 19 članov Programskega odbora

Predsednik UO PTZ:
mag. Brane Lotrič

 


Partnerji dogodka

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKA

BRONASTI PARTNER DOGODKA IN PARTNER VIHARJENJA

PARTNERJI VIHARJENJA   
         

 

PARTNER MREŽENJA


         


PODPORNI PARTNERJI
 

     

   

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.