Zapri

ČLANI PROGRAMSKEGA ODBORA 5. MSP KONFERENCE Z NASLOVOM »VARNO V DIGITALNO«

Igor Zorko, GZS Združenje za informatiko in telekomunikacije, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo, predsednik Programskega odbora

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ
1. Marlen Skarlovnik, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo, MGRT
2. mag. Gorazd Mihelič, SPIRIT, direktor
3. mag. Maja Tomanič-Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, direktorica
4. Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor
5. prof. dr. Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dekanja
6. mag. Katja Kraškovic, GEA College, d.d., predsednica Uprave
7. Saša Podpeskar/Polona Debevec, SID banka, d.d.
8. Zdravko Kafol, GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, direktor

PREDSTAVNIKA BANKE
1. Roman Budna, prokurist, Področje poslovanja s prebivalstvom, Vodja oddelka bančni produkti, Sberbank
2. Darko Jurič, NLB Center inovativnega podjetništva

PODJETNIKI
1. Aleksander Lemut, FAMA d.o.o.
2. Branka Drnovšek Adamlje, Konto +, d.o.o.
3. Damjana Sever, BTL Marketing d.o.o.
4. Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o., k.d.
5. Simona Petrič, ELVEZ, d.o.o.

PTZ
1. mag. Vida Kožar, direktorica PTZ
2. Polona Mežan, samostojna svetovalka PTZ

OSTALI
1. Vida Petrovčič, zunanja sodelavka PTZ

SKUPNO: 19 članov Programskega odbora

Predsednik UO PTZ:
mag. Brane Lotrič