Gradivo s konference
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Gradivo s konference


»PRILAGAJANJE NOVIM RAZMERAM EVROPSKEGA TRGA«
g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
ga. Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

SKLOP 1 – Zdravje na delu (SKUPAJ – gradniki zdravja)
ZDRAVJE ZAPOSLENIH ZA VEČJI DOBIČEK PODJETJA, ga. Branka Drnovšek Adamlje, skupina Adamlje 3
PREVZEMITE OCENJEVANJE TVEGANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN PRIHRANITE Z BREZPLAČNIM ORODJEM OIRA, ga. Nataša Kramar, Zavod Varen sem

GEM raziskava - prof. dr. Miroslav Rebernik, Inštitut za podjetništvo

SKLOP 2 – PRILAGAJANJE NOVIM RAZMERAM EVROPSKEGA TRGA
mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor, Direktorat za notranji trg na MGRT
g. Andrej Šik, direktor, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, direktor
dr. Maria Škof, odvetnica, Odvetniki Grilc Vouk Škof Celovec/Gradec / Ljubljana ter podpredsednica SGZ v Celovcu
g. David Caro, predsednik Evropskega združenja malih podjetij ESBA

SKLOP 3 – MOŽNOSTI ZA RAST DRUŽINSKIH PODJETIJ
prof. dr. Boštjan Antončič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
ga. Maria Anselmi, Bisnode, d.o.o., generalna direktorica
g. Roman Budna, Sberbank, Prokurist, vodja oddelka Bančni produkti

SKLOP 4 – DOSTOP DO FINANC
ga. Ulla Hudina, predstavnica za evropski semester na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji 
mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID Banke
mag. Maja Tomanič - Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, direktorica
g. Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor
g. Beno Stern, Infinita d.o.o., direktor

Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA