Zahvala
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Zahvala vsem, ki ste s svojim prispevkom podprli izvedbo 11. konference MSP

S skupnimi močmi smo ustvarili izjemen dogodek!

V sodelovanju s partnerji konference, z uglednimi predavatelji in gosti smo osvetlili davčne, finančne in psihodinamične vidike podjetniških nasledstev. V odlični atmosferi smo stkali nove vezi medgeneracijskega in medpodjetniškega sodelovanja.

Hvala za vse informacije, razmišljanja in mnenja, ki ste jih delili v okviru konference. Cenimo vaš dragocen prispevek pri soočanju z izzivi prenosnikov in prevzemnikov podjetij.


Hvala vsem, da ste bili z nami. Se vidimo naslednje leto.


Partnerji dogodka

KROVNI PARTNER DOGODKA

                      
 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.    

ZLATI PARTNER DOGODKA
BRONASTI PARTNERJI DOGODKAPARTNERJI DOGODKA